Thursday, January 13, 2011

Senarai Tugas Guru Perpustakaan (GP)


GURU PERPUSTAKAAN
 1. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS
 2. Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan
 3. Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan
 4. Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar menggunakan perpustakaan
 5. Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi bahan
 6. Menyediakan perancangan dan melakukan promosi  aktiviti perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS
 7. Menubuhkan J/Kuasa  Guru Pembantu Perpustakaan  dan pengagihan bidang tugas
 8. Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan PSS dengan baik dan betul
 9. Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang diterima untuk makluman guru dan pelajar
 10. Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah
 11. Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk membantu menguruskan perpustakaan
 12. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan
 13. Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli.
 14. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan.
 15. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun

No comments:

Post a Comment