Thursday, January 13, 2011

Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media (GPM)


Bertanggungjawab kepada Pengetua / Guru Besar, Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut:

2.1       GPM

2.2.1      Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.
2.2.2      Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua / Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru dan murid-murid.
2.2.3      Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum Sekolah.
2.2.4      Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang, dan kemaskini.
2.2.5      Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran
2.2.6      Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.
2.2.7      Merancang, melaksana, menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah.
2.2.8      Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah.
2.2.9      Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.
2.2.10   Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri / PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Sekolah.
2.2.11   Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.
2.2.12   Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk / Kerja Pusat Sumber Sekolah
2.2.13   Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah
2.2.14   Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah
2.2.15   Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri
2.2.16   Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.
2.2.17   Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.
2.2.18   Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan April dan Oktober setiap tahun.

2.2       BIDANG UMUM

2.2.1      Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

No comments:

Post a Comment