Thursday, March 10, 2011

KAJIAN KEBERKESANAN PENGURUSAN PROGRAM NILAM MELALUI SISTEM i-NILAM

Merujuk kepada perkara di atas.
  
Seperti yang  tuan / puan sedia maklum, Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan program galakan membaca di sekolah melalui program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM) mulai tahun 1999.
3.   Sehubungan itu, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia sedang membuat satu kajian menyeluruh untuk mendapatkan maklum balas terhadap keberkesanan pengurusan program ini melalui penggunaan sistem i-NILAM yang mula dilaksanakan pada tahun 2010.
 
4.   Kerjasama Guru Perpustakaan dan Media untuk melengkapkan Soal Selidik 2 melalui link berikut:
   Sekolah (Sila klik di sini)
5.   Maklum balas daripada tuan / puan amat penting dalam membantu usaha untuk menambah baik pengurusan program bacaan ini. Tarikh akhir bagi melengkapkan Soal Selidik tersebut adalah pada 18 Mac 2011 (Jumaat).

6.   Kerjasama dan sokongan  tuan/puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. 


PKG NILAI

No comments:

Post a Comment